EGAS To EOS exchange rate

ETHGAS (EGAS) / EOS (EOS)

  • Previous Close 0.004080
  • YTD High 0.004080
  • YTD Low 0.000002
  • 5-Day Change -0.004063 (99.571013%)
  • 52-Week Range 0.002675 - 0.004080

Price Performance

Period Period Low Period High Performance
Week 1.7466666666667E-5 +99.83%
on 2019-01-17
99.57%
0.0041 +59.88%
on 2019-01-22
(99.56%)
since 2019-01-16
Month 4.196E-5 +99.59%
on 2019-01-13
99.59%
0.01016 +0.1%
on 2019-01-22
(99.53%)
since 2018-12-23
3 Month 3.02E-5 +99.7%
on 2018-12-14
99.7%
0.01016 +0.1%
on 2019-01-22
(96.23%)
since 2018-10-23