EGAS To EOS exchange rate

ETHGAS (EGAS) / EOS (EOS)

  • Previous Close 0.003131
  • YTD High 0.003131
  • YTD Low 0.000002
  • 5-Day Change -0.003118 (99.587894%)
  • 52-Week Range 0.000239 - 0.003131

Price Performance

Period Period Low Period High Performance
Week 1.2903645833333E-5 +99.89%
on 2019-03-07
99.59%
0.0031 +72.8%
on 2019-03-11
(99.59%)
since 2019-03-05
Month 4.347E-5 +99.62%
on 2019-02-11
99.62%
0.01146 +0.43%
on 2019-03-11
(99.61%)
since 2019-02-10
3 Month 3.02E-5 +99.74%
on 2018-12-14
99.74%
0.01146 +0.43%
on 2019-03-11
(99.72%)
since 2018-12-11