XMO To EOS exchange rate

Monero Original (XMO) / EOS (EOS)

  • Previous Close 0.000000
  • YTD High 2.534091
  • YTD Low 0.000000
  • 5-Day Change 1.873950 (-100.000000%)
  • 52-Week Range 0.000000 - 0.000000

Price Performance

Period Period Low Period High Performance
Week 3.5335689045936E-9 +100%
on 2019-02-10
100%
1.8819 -73.74%
on 2019-02-07
(-100%)
since 2019-02-04
Month 0.4558 +7.77%
on 2019-02-14
13.49%
0.5269 -6.21%
on 2019-02-23
(5.88%)
since 2019-02-09
3 Month 0.3113 +37.01%
on 2018-12-14
40.92%
0.5269 -6.21%
on 2019-02-23
(36.69%)
since 2018-12-10